Over Vigintus

Wie zijn we?

Onze ervaring is aan de ene kant opgebouwd uit een vorige carrière in de verwarmingsinstallaties, en aan de andere kant uit de voortdurende technologische en wetgevende ontwikkelingen die werden opgevolgd onder de vleugels van het studiebureau Egeon te Melle. Vigintus is gegroeid uit talloze ervaringen met de particuliere markt op vlak van technische installaties. We ondervonden een noodzaak om een brug te slaan tussen de particuliere verwachtingen en de professionele mogelijkheden.

Onze diensten

Vigintus richt zich op het opstarten, optimaliseren en het onderhouden van ventilatie-installaties. Het maakt daarbij gebruik van volgende diensten:

 • Ventilatieverslaggeving

 • Opstart en inregeling van ventilatie-installaties

 • Het periodiek onderhoud op ventilatiesystemen & het samenhorende kanalennetwerk

 • Onderzoek op en verbeteren van ventilatiesystemen

 • Verplicht tweejaarlijks onderhoud van gasgestookte ketels

Doelgroep

Vigintus is er eerst en vooral voor iedereen die hulp nodig heeft bij het opstarten, optimaliseren of onderhouden van hun verwarming en/of ventilatie. Daarnaast richten we ons specifiek op:

 • Particulieren: Voor de begeleiding & opstart van zelfbouwinstallatie; ventilatieverslaggeving; onderhoud van gasgestookte ketels; onderhoud van ventilatie-installaties en het professioneel reinigen van ventilatiekanalen.

 • Bouwprofessional/installateur/aannemer: Net zoals bij particulieren kunnen aannemers een beroep doen op al onze diensten. Zo wil Vigintus de aannemer maximaal ondersteunen op vlak van administratie, wetgeving en oplevering van installaties. De steeds wijzigende wetgeving, strengere normen en bijkomende administratie en benodigde erkenningen om het beroep te kunnen uitvoeren, vormen een belangrijke bron van problemen bij installateurs van centrale verwarming en ventilatie. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in het plaatsen en aankoppelen van technische installaties. Via deze weg wilt Vigintus de aannemer helpen om zijn service naar de uiteindelijke klant uit te breiden door een correcte opstart & optimalisatie van zijn installaties. Zo willen we voor alle partijen een win-win situatie creëren.

 • Syndicus/verhuurders & huurders/bouwpromotoren: Via onze samengestelde onderhoudspakketten willen we enerzijds de verhuurder/verkoper ontzorgen van het onderhoud op de technische installaties, en anderzijds ondersteunen we de huurder/koper door een transparante opvolging ervan. Zo staat geen enkele partij voor onverwachte gebeurtenissen. Meer info vindt u hier.


Missie

Vigintus wil meewerken aan de verduurzaming en de vermindering van het materiaalgebruik in de bouwsector door in te zetten op onderhoud en optimalisatie van technische installaties met als doel:

 • Energie te besparen;

 • de levensduur van installaties aanzienlijk te verlengen.


Visie

Wij willen onze missie uitvoeren door activiteiten te ontplooien op volgende vlakken:

 • Verduurzaming van het bestaande patrimonium door de uitvoering van periodiek onderhoud van installaties;

 • Optimalisatie en het verzekeren van de goede werking van nieuwe installaties.