Debietmetingen ventilatie

Een ventilatie-installatie kan in meerdere standen ventileren. Een meting die moet voldoen aan de minimumeisen wordt steeds uitgevoerd in nominale stand, ook wel ontwerpstand genoemd. Tijdens de meting wordt het toestel in een verhoogd vermogen geplaatst en worden alle debieten per ruimte gerapporteerd. Het uiteindelijke verslag, al dan niet onder controle van het kwaliteitskader, wordt duidelijk gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.

Vigintus voert debietsmetingen uit op alle residentiële installaties, alsook op de meeste niet-residentiële installaties (kantoren, scholen, horeca, etc). Contacteer ons gerust voor een offerte op maat.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak.