Ventilatieverslaggeving

Onze tarieven:

 • Geregistreerd voorontwerp

  • opgemaakt door Vigintus: € 150

  • ontwerpplan wordt aangeleverd (door installateur of architect): € 135

 • Geregistreerd ventilatieprestatieverslag: € 180

 • Totaalpakket ventilatieverslaggeving: € 300

 • Totaalpakket mét inregeling: €400

Prijzen zijn excl. 21 % BTW en enkel geldig voor ventilatiesystemen C, C+ en D. Kortingen zijn mogelijk bij combinaties van onze diensten tijdens hetzelfde plaatsbezoek.

Ventilatieverslaggeving is verplicht volgens de STS-P 73-1 (en de bijhorende norm NBN D 50-001) voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016. Het verslag bestaat uit twee onderdelen: het opmaken van een voorstudie, beter bekend als het ventilatievoorontwerp, en een ventilatieprestatieverslag bij voltooiing van de installatie. In het prestatieverslag worden de noodzakelijke onderdelen van de ventilatie gecontroleerd (in overeenstemming met NBN D 50-001) en gerapporteerd aan o.a. de bouwheer en de EPB-verslaggever.

 • Het voorontwerp wordt door ons aangeleverd of nagekeken op de technische haalbaarheid. Naast het comfort van de gebruiker-bewoner wordt er ook een grondige aandacht geschonken aan optimaal ontwerp voor toegankelijkheid en onderhoud van de ventilatie-onderdelen.

 • Na de montage van alle ventilatie-onderdelen voert Vigintus de opstart en inregeling van de ventilatie uit. Dankzij een uitgebreide ervaring in residentiële ventilatie installaties kunnen we eventuele opmerkingen of problemen meteen onderzoeken.

 • Na een geslaagde inregeling worden de overige onderdelen (doorstroomopeningen en/of regelbare toevoeropeningen) opgemeten en samen gerapporteerd in het ventilatieprestatieverslag. Dit verslag wordt bezorgd aan o.a. de bouwheer, installateur, EPB-verslaggever en architect.

Vigintus is erkend als ventilatieverslaggever door het kwaliteitskader SKH en BCCA, en dit voor alle onderdelen (RTO, DO & MV). Bovendien kunnen we zelf instaan voor de inregeling van het ventilatiesysteem, waardoor we één plaatsbezoek heel efficiënt kunnen uitvoeren met een duidelijke communicatie naar alle partijen.