Onderzoek van het ventilatiesysteem

Onze tarieven:

 • Lekdichtheidstest & evt rookonderzoek: € 350

 • Algemeen onderzoek op basis van camera-inspectie en/of geluidsbron: Contacteer ons voor een offerte

Bij onze bovenstaande diensten zijn verplaatsing, 2 werkuren in situ, een eventuele rooktest en de rapportage inbegrepen. Het voorbereiden van het testtraject en het berekenen van het kanaaloppervlak is niet voor rekening van Vigintus.Prijzen exclusief 21% BTW.

Installaties worden vaker voor of bij oplevering gecontroleerd op een goede uitvoering. Zo verkrijgen beide partijen (installateur en bouwheer) garanties over de montage van de kanalen en de prestaties van het ventilatiesysteem. Ook controles na de ingebruikname van een systeem kunnen nuttig zijn, om bijvoorbeeld de efficiëntie van het systeem na te gaan, om geluidsbronnen te detecteren of om vervuiling van de binnenlucht aan te pakken.

Vigintus voert onderzoek op ventilatiekanalen uit op basis van:

 • Lekdichtheid & rooktesten

 • Camera-inspectie

 • Geluidstesten

Onze tarieven vindt u onderaan deze pagina.

Luchtdichtheidsmeting van het kanalennet

Bij het monteren van ventilatiekanalen is het belangrijk om alle onderdelen luchtdicht te plaatsen. Vaak wordt deze eigenschap van een installatie over het hoofd gezien. De mogelijke gevolgen hiervan zijn o.a.:

 • Een lager debiet;

 • Een hoger vermogen van de unit;

 • Verlies in warmtecapaciteit (bij voorverwarming)

 • Condensatieproblemen

 • Geluidsoverlast - ‘gefluit’

 • Geurhinder

 • Kortom, dit leidt tot:

  • Een verlaagd rendement van het toestel,

  • Een verlaagde luchtkwaliteit en lager comfort voor de gebruiker,

  • Negatieve invloed op het E-peil.

Om dergelijke problemen te vermijden raden wij steeds de volgende richtlijnen aan:

  • Transporteer kanalen met een gepaste afsluitdop;

  • Werk met koppelstukken met een dubbele dichtingsrubber;

  • Prefereer click-systemen i.p.v. zelftapschroeven bij de montage;

  • Gebruik alleen strikt noodzakelijk flexibele kanalen;

  • Houd rekening met de luchtdichtheidsklasse van een onderdeel (klasse C of D);

  • Kort kanalen in met een elektrische knabbelaar in plaats van een klassieke slijpschijf;

  • Koppelstukken dienen recht-op-recht gemonteerd te zijn;

  • Vermijd kinken en oneffenheden bij verbindingen;

  • Tape na het monteren de koppelingen af met alu-tape of koudkrimptape;

  • Laat eventueel een tussentijdse lekdichtheidstest uitvoeren op de bereikbare kanalen, m.a.w. voordat de isolatielaag, het vloerpakket of het plafond wordt uitgevoerd.

Vigintus voert luchtdichtheidsmetingen (ook wel lekdichtheidstesten of pressurisatieproeven) uit op alle type ventilatiekanalen, en doet dit steeds conform de EPB-aanvaarde norm NBN 14134, alsook voor niet-residentiële toepassingen conform het typebestek (TB) 105-2014. Wanneer het resultaat buiten de te behalen klasse valt, wordt een onderzoek op basis van rook uitgevoerd om aanwezige lekken in kaart te brengen en te verhelpen. Een bewezen luchtdichte installatie geeft garanties over het geleverde werk van de installateur aan de bouwheer, en heeft een positieve invloed op het E-peil.

Onze tarieven vindt u onderaan deze pagina.

Camera-inspectie

Bij afgewerkte installaties waarbij de kanalen werden weggewerkt in een muur, vloer of wand is het moeilijk om interne problemen aan de buitenkant vast te stellen. Een camera-inspectie helpt om veronderstellingen te bevestigen of te weerleggen.

Vigintus beschikt over uitstekende apparatuur en vakkennis om dergelijke camera-inspecties tot een goed einde te brengen. Beelden interpreteren en mogelijke oplossingen voorstellen zijn inbegrepen in onze service.

Onze tarieven vindt u hieronder.

Onze tarieven:

 • Lekdichtheidstest & evt rookonderzoek: € 350

 • Algemeen onderzoek op basis van camera-inspectie en/of geluidsbron: Contacteer ons voor een offerte

Bij onze bovenstaande diensten zijn verplaatsing, 2 werkuren in situ, een eventuele rooktest en de rapportage inbegrepen. Het voorbereiden van het testtraject en het berekenen van het kanaaloppervlak is niet voor rekening van Vigintus.Prijzen exclusief 21% BTW.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak.